• Utskrift
  • Print

 

Holleia-tiurens rike

Navnet Holleia får det til å bruse i blodet på ethvert friluftsmenneske. Dette er området som for snart 170 år siden ble udødeliggjort gjennom Peter Chr. Asbjørnsens legendariske historie ”En tiurleik i Holleia”. Fortsatt slåss tiurene om røyenes gunst i Holleia-skogene, men i dag med tømmerhoggeren, friluftsmannen og naturfotografen Arnt Berget som tilskuer. I denne boka som kom ut høsten 2009 forteller Berget ikke bare livshistorien til Svarten, Sjeiken, Saddam, Blair og de andre tiurene i Holleias dype skoger, men han gir også et høyst personlig portrett av dette skogområdet som ligger ”midt” i Buskerud, mellom Tyrifjorden og Krøderen i kommunene Modum, Krødsherad og Ringerike. Her kan du lese om alt fra dyreliv og planter til tømmerhogst, seterliv, mineralutvinning, gruvedrift og motstandskamp under krigen.  Kanskje kan bokas beskrivelse av områdets muligheter til friluftsliv og naturopplevelser bidra til at enda flere får øynene opp for disse spennende skogtraktene med sine mange historier og sagn. Bokas 176 sider er krydret med forfatterens flotte naturbilder, men her er også mange svart-hvittbilder av stor historisk interesse.
   
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS