• Utskrift
  • Print

 

Drammensvassdraget – fra fjell til fjord

Forlaget Tom & Tom gav ut praktverket ”Drammensvassdraget – fra fjell til fjord” i 2008. Forfattere av boka er Tom Helgesen, Tom Schandy, Svein Grønvold og Tor Møllebak. Regnet i vannføring er dette Norges nest største vassdrag, og nedslagsfeltet ligger i hele seks forskjellige fylker. I denne boka beskriver de fire forfatterne vannets vandring fra høyfjellet til endepunktet i Drammensfjorden. Før vannet kommer så langt har det passert gjennom store innsjøer som Randsfjorden, Sperillen, Tyrifjorden, Krøderen, Soneren og Eikeren. Boka har med masse informasjon om tømmerfløting, båtruter, kraftutbygging, treforedlingsindustri, fiske, rekreasjon, natur og friluftsliv i vassdragets nedslagsfelt. ”Drammensvassdraget – fra fjell til fjord” med sine 240 sider er rikt illustrert med over 300 bilder pluss ti kart som dekker vassdraget. I tillegg til forfatternes egne bilder rommer boka også en mengde gamle historiske bilder, blant annet tatt av de kjente fotografene Axel Lindahl og Anders Beer Wilse som reiste rundt i landet og fotograferte på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.
 
   
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS