• Utskrift
  • Print

 

Turbok Buskerud Sør

”Turbok Buskerud sør” er på 208 sider og tar deg med på turer rundt i kommunene Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum til alle årstider.
Her kan du rusle langs strendene ved Oslofjorden eller Drammensfjorden, padle på stille vann eller elver, bestige de høyeste topper til fots eller på ski og sykle i marka eller nede i kulturlandskapet på stille bygdeveier. Og opplevelsene kan være mange. Alt fra en tiur som flakser opp med tunge vingeslag i gammelskogen og dompapens fløytelignende toner en kald vinterdag til grønne ”bregnejungler” nede i edelløvskogen og frodig orkidéblomstring i kalkfuruskogen sommerstid.
Natur- og friluftsområdene i nedre del av Buskerud er mangfoldige og flotte, og her beskrives 50 turer. Hver tur er ledsaget av en informativ tekst, delikate bilder, kart med turrute og ei faktaramme.


Klikk her og se et utdrag fra boka.
      
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS